Vergoeding van coaching

 

Overweeg je privé om een coaching traject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je alles zelf moet betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij je belastingaangifte, kun je ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kun je jouw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

  • Je werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met je werkgever/ leidinggevende/ personeelszaken in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt.

 

  • Arbodienst van het bedrijfJe kunt een gesprek aangaan met de arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

 

  • Belastingdienst:

Particulier — Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

  • Via PGB of het UWV — Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

  • Je zorgverzekering  — Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daarom meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.